Ved modtagelse af leverancer fotograferes bilens nummer, og hele sendingen. Om nødvendigt laves detaljefotos af enkelte folier/baller.

Dette er en sikkerhed for vores leverandører for, at enighed om leverancens kvalitet kan opnåes.

På vores aflæsningsplads sorteres varerne i de forskellige kvaliteter af vores eksperter.

Her på pladsen er der selvfølgelig alle fornødne tilladelser til modtagelse, opbevaring og eksport.

Vi arrangerer til enhver tid besigtigelse af forholdene.

Et forretningsforhold baserer sig på tillid, og vi gør alt for at tilfredsstille jeres tillid til os.


Kontakt info