HSM HL 7009 HL7009

den nye store ballepresse til supermarkeder....

med tømningsanlægget spares rigtig mange personaletimer, og pressen har den bedste forrentning.

  • op til 600 kg baller
  • lille pladsbehov med det smarte design
  • ekstra stor ifyldningsåbning til voluminøst materiale
  • sensorovervågning
  • optimale ballemål
  • "kvik-link" afbinding af baller med stålbånd
  • stor pressekraft
  • lågen foran ballekammeret sikrer nem og sikker balleudkastning
  • låsning af pallen på ballepressen til sikker balleudkast

 

 

Kontakt info