HSM's linie af makulatorer strækker sig fra de mindste kontormaskiner til de største proffesionelle

Sikkerhedsmakulering af fortrolige papirer giver en sikkerhed for at fortrolige informationer ikke falder i forkerte hænder. HSM er eksempelveis en af de få godkendt af USA's efterretningsorganisationer.

Vælg det sikkerhedsniveau, Deres dokumenter skal neddeles til, og vi har den rigtige løsning.

Sikkerhedsniveau DIN 32757-1
Makuleringsnumre i henhold til DIN EN 15713

 

makulator_niveau1.jpg makulering_niveau2.jpg makulering_niveau_3.jpg makulering_niveau_4.jpg makulering_snit_niveau_5.jpg makulering_snit_HS_6.jpg
Sikkerhedsniveau 1
Makuleringsnr. 4
sikkerhedsniveau 2
Makuleringsnr. 5
sikkerhedsniveau 3
Makuleringsnr. 6
sikkerhedsniveau 4
Makuleringsnr. 7
sikkerhedsniveau 5
Makuleringsnr. 8
HS niveau 6
højeste sikkerhed
til normale dokumenter, som efter opbevaring skal gøres ulæselige til interne dokumenter som EDB udskrifter, fejl kopier etc. som skal gøres ulæselige til fortrolige doku-menter som f.eks. persondata eller lignende til fortrolige doku-menter fra f.eks en virksomhed hvor hemmelighldelse er essentiel til fortrolige doku-menter hvor usædvanlig stor sikkerhed er påkrævet, f.eks regeringskontorer eller grundforskning Det fra HSM nyudviklede niveau med maximum af sikkerhed specielt til ødelæggelse af tophemmelige officielle dokumenter
Baner Baner Baner      
> 6 mm 3,9/5,8mm 1,9mm      
    Partikler Partikler Partikler Partikler
    3,9x30 1,9 x 15 mm 0,78 x 11 mm 1 x 5 mm
højeste sikkerhed 0,7x2,6 mm

Kontakt info